Teismo sprendimai

Sukurta 2014.01.24 / Atnaujinta 2021.11.08 09:45

Teismų sprendimai Informacija apie priemones, kurių imtasi dėl teisės aktų pažeidimų pašalinimo
Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. birželio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1380-815/2021 http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=e99350c6-6d9a-479a-8761-cc960ac8ee67  Pareiškėjui atsakyta Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos 2021 m. birželio 14 d. raštu Nr. (13.2.1E)3-3590.

Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. rugsėjo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-3034-662/2021 http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=d6bbe770-af08-4610-a316-1f40aa248f20

2021 m. spalio 4 d. priimtas sprendimas panaikinti Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Almatoje sprendimą dėl atsisakymo išduoti vizą.

Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. spalio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-2409-552/2021 liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=403ce5d5-1715-4356-b431-32bea1cda440

2021 m. lapkričio 5 d. Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje priėmė sprendimą panakininti ambasados 2020 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą Nr. (58.4.3.2)NV58-549 "Dėl atsisakymo išduoti nacionalinę vizą arba nacionalinės vizos panaikinimo ar atšaukimo".