Nyderlandai

Sukurta 2014.01.24 / Atnaujinta 2021.09.09 10:12
  1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Nyderlandų Karalystės Vyriausybės sutartis dėl oro susisiekimo tarp atitinkamų jų teritorijų ir už jų ribų
    Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of the Netherlands for Air Services between and beyond their Respective Territories
    Vilnius, 1993.03.23
    Įsigaliojo 1994.01.10
    Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1994 m. Nr. 25
  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Nyderlandų Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl jūrų transporto
    Agreement on Maritime Transport between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of the Netherlands
    Haga, 1994.01.26
    Įsigaliojo 1994.11.07
    Sutarties pakeitimas: Nyderlandų amb. nota 2000.04.19 dėl sutarties išplėtimo Antilams, LR URM atsakomoji nota 2000.11.06
    Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1995 m. Nr. 23
  3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Nyderlandų Karalystės Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir jų abipusės apsaugos
    Agreement on Encouragement and Reciprocal Protection of Investments between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of the Netherlands
    Haga, 1994.01.26
    Įsigaliojo 1995.04.01. Nutraukta nuo 2021-09-04.
    Ratifikuota 1994.05.31 Nr. I-485
    Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1995 m. Nr. 22
    3.1. Valstybių narių vyriausybių atstovų deklaracija dėl Teisingumo Teismo sprendimo byloje Achmea teisinių pasekmių ir investicijų apsaugos Europos Sąjungoje
    Declaration of the Representatives of the Governments of the Member States of 15 January 2019 on the Legal Consequences of the Judgement of the Court of Justice in Achmea and on Investment Protection in the European Union
    Briuselis, 2019-01-15.
    Įsigaliojo 2019-01-15.
    Skelbtas TAR, 2019-05-20, i. k. 2019-08010.
  4. Lietuvos Respublikos ir Nyderlandų Karalystės susitarimas dėl administracinės tarpusavio pagalbos užtikrinant tinkamą muitinės įstatymų taikymą, užkertant kelią muitinės įstatymų pažeidimams, vykdant šių pažeidimų tyrimą ir su jais kovojant
    Agreement on Mutual Administrative Assistance for the Proper Application of Customs Law and for the Prevention, Investigation and Combating of Customs Offences between the Republic of Lithuania and the Kingdom of the Netherlands.
    Vilnius, 1998.12.08
    Įsigaliojo 2000.12.01
    Ratifikuotas 2000.09.26 Nr. VIII-1951
    Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2000 m. Nr. 87
  5. Lietuvos Respublikos ir Nyderlandų Karalystės sutartis dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo
    Convention between the Republic of Lithuania and the Kingdom of the Netherlands for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital
    Vilnius, 1999.06.16
    Įsigaliojo 2000.08.31
    Ratifikuota 2000.06.29 Nr. VIII-1776
    Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2000 m. Nr. 59
  6. Lietuvos Respublikos ir Nyderlandų Karalystės sutartis dėl socialinės apsaugos išmokų išmokėjimo užsienyje
    Agreement between the Republic of Lithuania and the Kingdom of the Netherlands on the Export and Enforcement of Social Security Benefits
    Vilnius, 2002.12.12
    Įsigaliojo 2004.08.01
    Taikymas sustabdytas nuo 2010.05.01
    Ratifikuota 2003.06.10 Nr. IX-1618
    Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2003 m. Nr. 74
  7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Nyderlandų Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl ryšių pareigūnų, Europos policijos biure atstovaujančių Lietuvos Respublikai, privilegijų ir imunitetų (sudaryta apsikeičiant notomis)
    Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of the Netherlands on Privileges and Immunities of the Liaisons Officers of the Republic of Lithuania Stationed at Europol
    2004.04.28, 2004.04.30
    Įsigaliojo 2005.04.01
    Vyriausybės 2004.08.19 nutarimas Nr. 1032
    Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 134.
  8. Sutartis tarp Lietuvos Respublikos ir Nyderlandų Karalystės Olandijos Antilų atžvilgiu dėl automatinio keitimosi informacija apie palūkanas, gautas iš taupymo pajamų
    Convention between the Republic of Lithuania and the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles concerning the Automatic Exchange of Information about Savings Income in the Form of Interest Payments
    Sudaryta pasikeičiant laiškais 2004-05-11 Vilnius, 2004-08-27 Haga.
    Laikinai taikoma nuo 2005-07-01.
    Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2005 m. gegužės 19 d. įstatymu Nr. X-217.
    Nuo 2018-01-01 nebetaikoma Karibų Nyderlandų (Bonairės, Sent Eustatijaus ir Sabos salų) atžvilgiu.
    Nuo 2019-01-01 nebetaikoma Kiurasao atžvilgiu,

    Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2005 m. Nr. 70-2523.

  9. Sutartis tarp Lietuvos Respublikos ir Nyderlandų Karalystės Arubos atžvilgiu dėl automatinio keitimosi informacija apie palūkanas, gautas iš taupymo pajamų
    Convention between the Republic of Lithuania and the Kingdom of the Netherlands in respect of Aruba concerning the Automatic Exchange of Information about Savings Income in the Form of Interest Payments
    Sudaryta pasikeičiant laiškais 2004-05-11 Vilnius, 2004-11-09 Haga.
    Nebegalioja nuo 2019-01-01.
    Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2005 m. gegužės 19 d. įstatymu Nr. X-217.
    Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2005 m. Nr. 70-25241.