Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Vilniuje oficialiai įsteigta kohorta, didinsianti atsparumą autoritarizmui

Sukurta 2022.11.10 / Atnaujinta 2022.11.10 14:45
   Vilniuje oficialiai įsteigta kohorta, didinsianti atsparumą autoritarizmui
   Vilniuje oficialiai įsteigta kohorta, didinsianti atsparumą autoritarizmui

   Lapkričio 9–10 dienomis Užsienio reikalų ministerija Vilniuje surengė antrąjį aukšto lygio Demokratijos ateities forumą, kurio metu, siekiant telkti demokratijos rėmėjus priešintis autoritarizmui, buvo paskelbta apie oficialią bendraminčių darbo grupės (vadinamos kohortos) veiklos darbo pradžią.

   Atidarydamas Forumą, užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis pabrėžė, kad dabar yra pats laikas demokratiniam pasauliui perimti naratyvą į savo rankas.

   „Šiuo metu akivaizdžiausia autoritarizmo „fronto linija” – riba tarp laisvojo pasaulio ir pavergtų zonų – yra Ukrainoje. Putinas net neslepia, kad jo karas yra ne prieš Ukrainą, o prieš demokratiją kaip tokią. Autokratai, bando sukurti iliuziją, kad jie yra ateitis, ir siekia perkurti tarptautinę tvarką pagal savo įsivaizdavimą. Bet iš tikrųjų tokia autoritarų savigyra, paremta viso labo karinės jėgos demonstravimu, ginklų žvanginimu ir represijomis prieš beginklius žmones. Šios iliuzijos subyra akistatoje su šių žmonių drąsa“, – sakė ministras, pabrėždamas, kad demokratijos aktyvistams visame pasaulyje – Afganistane, Irane, Mianmare, Rusijoje, Baltarusijoje ir kitur – reikia mūsų pagalbos.

   Lietuva pasipriešinimo autoritarizmui bendraminčių darbo grupę subūrė kartu su nevyriausybinėmis Freedom House (JAV) ir Alliance of Democracies (Danija) organizacijomis. Kohorta didins atsparumą autoritarizmo prievartai, teiks paramą demokratijos aktyvistams ir žmogaus teisių gynėjams, veikiantiems nedemokratinėse visuomenėse.

   Ši darbo grupė suburta ruošiantis JAV prezidento Joe Bideno administracijos organizuojamam antrajam Viršūnių susitikimui demokratijai (angl. Summit for Democracy).

   „Mes dėkingi JAV Prezidentui ir administracijai už šią demokratijos egzistencijai svarbią iniciatyvą telkti viso demokratinio pasaulio ir jo rėmėjų pajėgas. Lietuva, kuriai laisvė ir demokratija yra tapatybės pagrindas, yra pasirengusi kiek galėdama prisidėti prie šių pastangų, steigdama šią kohortą kartu su partneriais – Freedom House ir Alliance of Democracies“, – pabrėžė užsienio reikalų viceministras Mantas Adomėnas.

   Pasak bendro URM, Freedom House ir Alliance of Democracies pranešimo, demokratijos rėmėjų susitelkimas ir veiksmų koordinavimas didinant atsparumą autoritarizmui tapo dar aktualesnis, Rusijai pradėjus barbarišką karą prieš Ukrainą ir stiprėjant autoritarinių jėgų sąveikai. Beprasmiška nuolaidžiauti tikintis, kad agresyvių autoritarinių režimų elgesys pasikeis pasitelkus pozityvių bendradarbiavimo priemonių, tarkim, prekybos srityje. Nesant papildomų saugiklių ir nesiėmus politinių priemonių, bandymai taikiai bendradarbiauti tik paskatintų priešiškus autoritarinius režimus plėsti agresiją prieš savo gyventojus ir gretimas šalis.

   Baltarusijos pavyzdys rodo, kad dešimtmečiais trukusios nenuilstamos diplomatinės pastangos švelninti autoritarinius režimus neteikia laukiamų rezultatų. Be to, Rusijos prezidento Vladimiro Putino režimas ne kartą bandė energetiką taikyti kaip ekonominio šantažo priemonę tam, kad atgrasytų šalis nuo paramos suverenitetą ginančiai Ukrainai teikimo. Naujoji kohorta skatins demokratinį pasaulį toliau visokeriopai remti demokratijos aktyvistus nedemokratinėse visuomenėse ir nustoti bendradarbiauti su autokratais.

   Kohorta, ruošdamasi antrajam Viršūnių susitikimui demokratijai, daugiausiai dėmesio skirs šioms keturioms veiklos sritims: politinių kalinių istorijų viešinimas ir spaudimo, siekiant juos išlaisvinti, didinimas; prieglobstis ir apsauga demokratijos aktyvistams, bėgantiems nuo autoritarinių režimų; kova su tarpvalstybinių represijų reiškiniu; atsparumo autoritarinių režimų taikomai ekonominei prievartai didinimas.

   Šiomis dienomis Vilniuje vykęs Demokratijos ateities forumas sutelkė demokratinio pasaulio ir demokratijos rėmėjų bendruomenę, kuri aptarė didžiausius šiuo metu demokratijai kylančius iššūkius bei galimus veiksmus, siekiant atremti didėjantį autoritarinių režimų spaudimą. Forume dalyvavo aukšto lygio užsienio politikų, politikos formuotojų, tarptautinių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, intelektualų ir demokratijos aktyvistų iš viso pasaulio. Dalyvių atvyko iš daugiau nei keturiasdešimties valstybių, atstovaujančių skirtingiems pasaulio regionams, – nuo JAV iki Australijos, nuo Pietų Afrikos Respublikos iki Švedijos.

    

   Papildoma informacija žiniai:

   Viršūnių susitikimas demokratijai:

   Pirmasis Viršūnių susitikimas demokratijai įvyko 2021 m. gruodžio 9-10 dienomis. Susitikime viso pasaulio demokratinių šalių vyriausybės įsipareigojo imtis konkrečių veiksmų: stiprinti demokratiją savo šalyse ir visame pasaulyje, gintis nuo autokratinių vyriausybių, kovoti su korupcija, skatinti pagarbą žmogaus teisėms. Susitikime dalyvavo būrys vyriausybių ir daugiašalių institucijų atstovų, aktyvistų, žurnalistų, parlamentarų, žmogaus teisių gynėjų, miestų merų, verslo lyderių ir darbdavių. Antrasis Viršūnių susitikimas demokratijai aukščiausiu lygiu planuojamas 2023 m. pirmąjį pusmetį.

   Viršūnių susitikimo demokratijai kohortos:

   Viršūnių susitikimo organizatoriai paragino dalyvius kurti kohortas – vyriausybių, pilietinės visuomenės, privačių įmonių ir kitų subjektų darbo grupes, kurios padėtų įvairiose srityse koordinuoti tarptautinius veiksmus siekiant stiprinti demokratiją visame pasaulyje. Šiandien paskelbta apie naujos kohortos, didinsiančios atsparumą autoritarizmui, įsteigimą. Šiuo metu oficialiai veikia dar devynios kohortos, jų skaičius didėja. Naujoji darbo grupė taip pat tvirtai rems kitų kohortų, visų pirma dirbančių žiniasklaidos laisvės, atsparumo dezinformacijai ir finansinio skaidrumo srityse, veiklą. Šios pastangos yra itin svarbios siekiant riboti autokratų bandymus didinti savo įtaką demokratinėse valstybėse.

   Demokratijos ateities forumas:

   Pirmasis Demokratijos ateities forumas įvyko 2021 m. Vilniuje, Lietuvoje, rengiantis pirmajam Viršūnių susitikimui demokratijai. Atsižvelgdama į sėkmingą Lietuvos perėjimą prie demokratinio valdymo 1990-aisiais, Lietuvos Vyriausybė planuoja, kad šalis taps demokratijos centru, o Forumas kasmet suburs aukšto lygio politikų, diplomatų, ekspertų, mokslo atstovų, demokratijos aktyvistų ir taps aktualiausių autoritarizmo iššūkių aptarimo platforma.

    

   Bendras Užsienio reikalų ministerijos, Freedom House (JAV) ir Alliance of Democracies (Danija) pranešimas apie oficialų kohortos paskelbimą anglų kalba.

    

   Užsienio reikalų ministro G. Landsbergio pasakyta kalba, atidarant Demokratijos ateities forumą Vilniuje.