Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Artimiausi renginiai

Naujienos Spausdinti RSS

Lietuva pateikė rekomendacijas Estijai ir Belgijai žmogaus teisių srityje

Sukurta 2021.05.05 / Atnaujinta 2021.05.05 17:49
    Lietuva pateikė rekomendacijas Estijai ir Belgijai žmogaus teisių srityje

    Gegužės 4 ir 5 dienomis Lietuvos nuolatinis atstovas Ženevoje (Šveicarija) ambasadorius Andrius Krivas Visuotinės periodinės peržiūros (UPR) darbo grupės 38-oje sesijoje pateikė Lietuvos rekomendacijas Estijai ir Belgijai žmogaus teisių srityje.

    Lietuva palankiai įvertino Estijos nacionalinės žmogaus teisių institucijos įsteigimą bei padidintą 2020-2023 metų lyčių lygybės programos finansavimą. UPR sesijoje Lietuva pagyrė išaugusį moterų dalyvavimą sprendimų priėmimo procese ir rekomendavo jį padidinti savivaldybių lygmeniu, o taip pat parengti ir įgyvendinti konkrečias moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumų mažinimo priemones. Lietuva taip pat pateikė rekomendaciją Estijai ratifikuoti Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (CEDAW) fakultatyvųjį protokolą dėl skundų ir tyrimo mechanizmų bei Tarptautinę konvenciją dėl asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo (ICPPED).

    Belgijos UPR metu Lietuva rekomendavo pagal Paryžiaus principus reformuoti Federalinį žmogaus teisių institutą. Lietuva taip pat pateikė rekomendaciją ratifikuoti JT Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar bauginimą fakultatyvųjį protokolą (OP-CAT) ir sukurti veiksmingą nacionalinį prevencijos mechanizmą. Teigiamai įvertindama Belgijos pastangas kovojant prieš smurtą lyties pagrindu, Lietuva rekomendavo stiprinti smurto formų, tokių kaip priekabiavimas internete, prevenciją.

    Visuotinė periodinė peržiūra yra Jungtinių Tautų (JT) žmogaus teisių mechanizmas, veikiantis nuo 2008 metų. Peržiūros metu siekiama įvertinti žmogaus teisių padėtį kiekvienoje JT valstybėje narėje ir pateikti rekomendacijas dėl jos tobulinimo. Šalių visuotinė periodinė peržiūra atliekama kas penkerius metus ir taikoma visoms JT narėms. Žmogaus teisių padėtis Lietuvoje JT Visuotinės periodinės peržiūros sesijoje svarstyta 2011 ir 2017 metais. Trečioji Visuotinės periodinės peržiūros sesija vyks 2022 metų sausio mėnesį.