Egiptas

Sukurta 2014.01.23 / Atnaujinta 2019.09.30 10:34
  1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Egipto Arabų Respublikos Vyriausybės sutartis dėl ekonominio, techninio ir mokslinio bendradarbiavimo
    Agreement on Economic, Technical and Scientific Cooperation between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Arab Republic of Egypt
    Kairas, 1996-03-10.
    Įsigaliojo 1997-01-09.
    Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1997 m. Nr. 17-366.
  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Egipto Arabų Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros srityje
    Cooperation Agreement in the Field of Culture between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Arab Republic of Egypt
    Niujorkas, 2004-09-23.
    Įsigaliojo 2005-05-17.
    Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 425
    Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2005 m. Nr. 58-2006.
  3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Egipto Arabų Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl reikalavimo turėti vizą netaikymo diplomatinių pasų turėtojams
    Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Arab Republic of Egypt on the Exemption of Visa Requirement for Holders of Diplomatic Passports
    Šarm el Šeichas, 2019-02-25.
    Įsigaliojo 2019-10-19.
    Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 929.
    Skelbtas TAR, 2019-09-27, i. k. 2019-15327.