Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Baltarusijoje prisimintos trėmimų ir okupacijos aukos

Sukurta 2021.06.14 / Atnaujinta 2021.06.14 18:07
  Baltarusijoje prisimintos trėmimų ir okupacijos aukos

  Birželio 14 d. Lietuvos ir Lenkijos diplomatai pagerbė sovietinio režimo aukas Červenėje, kur prieš 80 metų, tūkstantis devyni šimtai keturiasdešimt pirmųjų birželį neteko gyvybių daugiau kaip du tūkstančiai lietuvių, lenkų, baltarusių, kitų tautybių nekaltų žmonių. Tūkstančiai politinių kalinių buvo pėsčiomis išvaryti iš Minsko kalėjimo link Červenės miestelio, kur buvo sušaudyti.
   

  Naktį iš birželio dvidešimt trečios į dvidešimt ketvirtą šalia Bigosovo geležinkelio stoties buvo sušaudyti Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras, diplomatas Kazimieras Bizauskas, tarnautojai Ignas Bieliūnas ir Tadeušas Kognovickis, kapitonas Antanas Gedmantas, diplomatas Jonas Jablonskis, policininkai Teofilius Knyva, Justinas Petkus-Petkevičius, Juozas Švoba ir Stasys Valkauskas, darbininkas Petras Limantas, karys Vytautas Purvys, moksleivis Albinas Sakalas, majoras Stasys Šaulys, amatininkas Jonas Šeškūnas, studentas Juozas Kazys Vosylius.
  Birželio dvidešimt ketvirtą vakare sušaudyti vienuolis Martynas Gedvilas, pulkininkas, vidaus reikalų ministras Steponas Rusteika, žurnalistė Vanda Pranckonienė, kapitonas Albertas Švarplaitis, tarnautojai Bronius Kantauskas ir Vladas Raupys, Jonas Šleinys.
  Naktį iš birželio dvidešimt šeštos į dvidešimt septintą buvo surengtos masinės visų kalinių žudynės. Sužeistieji buvo pribaigiami šūviu į galvą. Žuvo darbininkai Jonas Abromaitis ir Antanas Simanavičius, tarnautojai Antanas Barzda, Bronius Bikinas, Adomas Jonaitis ir Aleksandras Nemčiauskas, žurnalistas Vincas Daudzvardas-Daugvardis, pulkininkai Balys Giedraitis ir Juozas Šarauskas, studentai Glemža, Vytautas Pėža ir Stasys Tilinskas, leitenantas Juozas Jakaitis, gydytojas Petras Kupčiūnas, majorai Vladislavas Opulskis ir Jonas Špokevičius, policininkai Vasilijus Rutkauskas ir Juozas Zdanavičius, teisininkas Ivanas Tatarincevas ir šimtai kitų žymių lietuvių veikėjų ar paprastų ūkininkų, darbininkų ir tarnautojų.

   

  Naujienlaiškio prenumerata

  Captcha