Vizų režimo supaprastinimas ir liberalizavimas

Sukurta 2014.02.17 / Atnaujinta 2019.01.15 15:50

Viena svarbiausių bendradarbiavimo su Rytų partneriais sričių – vizų režimo supaprastinimas bei visiškas jo liberalizavimas.

Asocijuotų Rytų partnerių – Ukrainos, Sakartvelo ir Moldovos– vyriausybėms sėkmingai įgyvendinus vizų režimo liberalizavimo veiksmų planus (angl. k. – Visa Liberalization Action Plan), šių šalių piliečiams, turintiems biometrinius pasus, buvo panaikintas reikalavimas vykstant į ES turėti galiojančią Šengeno vizą.

Moldova buvo pirmoji, pasiekusi šį tikslą – jos atžvilgiu bevizis režimas įsigaliojo 2014 m. balandžio 28 d. Sakartvelo piliečiai šia teise gali naudotis nuo 2017 m. kovo 28 d., o Ukrainos – nuo 2017 m. birželio 11 d.

Kitų Rytų partnerystės šalių – Armėnijos, Azerbaidžano ir Baltarusijos piliečių atžvilgiu vizų režimas išlieka.

Armėnija ir Azerbaidžanas šiuo metu su ES yra sudariusios vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos susitarimus (angl. k. – Visa Facilitation and Readmission Agreements) (Armėnijos atveju jie įsigaliojo nuo 2014 m. sausio 1 d., o Azerbaidžano – nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.).  Efektyvus šių susitarimų įgyvendinimas ateityje atvers galimybę pradėti ES dialogą dėl vizų režimo liberalizavimo su šiomis valstybėmis.

2014 metų pradžioje taip pat oficialiai pradėtos derybos dėl ES ir Baltarusijos vizų režimo supaprastinimo bei readmisijos susitarimų, tebevykstančios iki šiol.