URM informacija keliaujantiems

Sukurta 2020.02.28 / Atnaujinta 2020.10.08 15:39

Kelionių rekomendacijos nuolat atnaujinamos Keliauk.urm.lt      |      Naudingi kontaktai      |     Paveiktų šalių žemėlapis

Užsienio reikalų ministerijos visą parą budintis telefonas  +370 5 236 2444      |     WhatsApp: +370 6 998 3537     |      el.paštas:     [email protected]

Vyriausybė priėmė sprendimą atšaukti karantiną nuo 2020 m. birželio 16 d. 24.00 val., tačiau liko galioti paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės. Lietuvoje liko galioti trečias (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygis.

Su COVID-19 susijusiais galiojančiais ribojimais galite susipažinti čia: https://bit.ly/315fEj9

 


DUOMENŲ PATEIKIMO TVARKA GRĮŽTANTIEMS/ATVYKSTANTIEMS IŠ UŽSIENIO
 

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

SIENOS KIRTIMAS

PAVEIKTOS ŠALYS

IZOLIAVIMASIS

 

Duomenų pateikimo tvarka grįžtantiems ar atvykstantiems iš užsienio

Operacijų vadovo sprendimu, nuo rugsėjo 15 dienos, visi grįžtantys ar atvykstantys į Lietuvą asmenys privalo užsiregistruoti ir pateikti savo duomenis Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (NVSC) elektroniniu būdu. Asmens duomenis popieriniu būdu pateikti galima tik išimtiniais atvejais, į Lietuvos teritoriją atvykstant žemės transportu.

 • Visi oro, jūrų ar sausumos transportu į Lietuvą atvykstantys asmenys privalo savo asmens duomenis pateikti NVSC elektroniniu būdu. Tai reiškia, kad prieš pradėdami kelionę lėktuvu, keltu, autobusu ar traukiniu, asmenys turi užpildyti anketą NVSC interneto svetainėje ir gauti registracijos patvirtinimą - QR kodą, kurį privalo pateikti įlaipinimo metu.
  • Asmeniui neturint galimybės užsiregistruoti iš anksto, vežėjai turi sudaryti galimybę pasinaudoti mobiliuoju įrenginiu prieš įlaipinimą.
 • Elektroninę formą rekomenduojama užpildyti likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki kelionės pradžios.
 • Vykstant per Lietuvos teritoriją tranzitu, nepriklausomai nuo transporto rūšies, registracija NVSC nebūtina (oro transportu vykstantiems keleiviams kelionė tranzitu laiko tokiu atveju, kuomet kelionė per Lietuvos teritoriją tęsiama neišėjus iš oro uosto)

 Sienos kirtimo apribojimai

Valstybės sienos kirtimo apribojimus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. Nutarimas Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“

 • Į Lietuvą leidžiama atvykti visiems Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano miesto Valstybės) piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims, tačiau atvykę iš šalių, kurios yra įtrauktos į COVID-19 ligos paveiktų šalių sąrašą, reikės 14 dienų praleisti izoliacijoje (su galimybe sutrumpinti izoliacijos laikotarpį iki 10 dienų; Daugiau informacijos SAM);
 • Taip pat, į Lietuvą atvykti leidžiama užsieniečiams, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą, ar dėl kurių Migracijos departamentas priėmė sprendimą išduoti teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą ir užsieniečiams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, turinčių teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus, šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktiniai (asmenys, su kuriais sudaryta registruotos partnerystės sutartis), globėjai); taip pat, turintiems nacionalinę vizą ar dėl kurių Migracijos departamentas priėmė sprendimą išduoti nacionalinę vizą;

  Visas sienos kirtimo apribojimų išimtis galite rasti Nutarime Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“
   

  Visiems asmenims, atvykstantiems iš paveiktų šalių, taip pat privaloma laikytis nustatytų izoliacijos sąlygų

   

 • Į Lietuvą leidžiama atvykti užsieniečiams, teisėtai gyvenantiems valstybėse, kurios įtrauktos į Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo apribojimas nebūtinų kelionių į ES tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą, nebent sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) šiose valstybėse viršija 25 atvejus 100 tūkst. gyventojų.
 • Nuo rugsėjo 15 d. visi asmenys, atvykstantys oro ar jūrų transportu privalo užpildyti elektroninę registracijos NVSC formą ir patvirtinimą (QR kodą) pateikti įlaipinimo į transporto priemonę metu; į Lietuvą atvykstantys automobiliu privalo ne vėliau kaip per 12 valandų nuo atvykimo į šalį momento užsiregistruoti NVSC.
 • Užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvą iš trečiųjų šalių, privaloma  14 dienų izoliacija (su galimybe sutrumpinti izoliacijos laikotarpį iki 10 dienų; Daugiau informacijos SAM); izoliavimuisi taikomos išimtys – žr. Izoliavimosi tvarka

SAM rekomendacijos atvykusiams ar grįžtantiems iš užsienio valstybių

 Paveiktos šalys

Kiekvieną savaitę yra atnaujinamas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašas (įskaitant trečiąsias šalis). Sąrašas tvirtinamas Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“

 • visi asmenys, grįžę / atvykę iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, arba keliavę per paveiktas šalis, oro ar jūrų uoste privalo pateikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistams registracijos NVSC patvirtinimą; keliavusieji žemės transportu, ne vėliau kaip per 12 valandų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos teritoriją privalo užsiregistruoti NVSC.
 • Išimčių registracijai nėra.
 • Nuo rugsėjo 15 d. anketą būtina užpildyti elektroniniu būdu ir patvirtinimą (QR kodą) pateikti įlaipinimo į transporto priemonę metu.
 • asmenims, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką iš paveiktų šalių izoliavimasis yra privalomas (taikomos išimtys).

 Izoliavimosi tvarka

Izoliavimo tvarką reglamentuoja Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ ir Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 17 d. sprendimas Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimosi sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“.

Izoliavimosi išimtys taikomos:

 • Lietuvoje teisėtai gyvenantiems užsieniečiams, jei valstybės, iš kurios atvyko ir per kurias keliavo (išskyrus keliavimą ro transportu, kai neišeinama iš oro uosto tranzito zonos), nėra įtrauktros į paveiktų šalių sąrašą;
 • asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams ir juos aptarnaujančiam personalui, taip pat oficialių delegacijų nariams ir Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos institucijų personalui;
 • NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams;
 • specialiesiems kurjeriams, dirbantiems tranzitiniuose traukiniuose ir besinaudojantiems supaprastintu asmenų tranzitu iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal;
 • pareigūnams, vykdantiems ekstradicijos, asmenų perdavimo ar perėmimo užduotis;
 • Lenkijos Respublikos ir Estijos Respublikos piliečiams ir teisėtai Lenkijos Respublikoje ir Estijos Respublikoje gyvenantiems asmenims, grįžusiems ar atvykusiems darbo, studijų ar su žemės ūkio veikla susijusiais reikalais, ir Lietuvos Respublikos piliečiams, grįžusiems ar atvykusiems iš Lenkijos Respublikos ar Estijos Respublikos, kai buvo vykstama darbo, studijų ar su žemės ūkio veikla susijusiais reikalais;
 • užsieniečiams, teisėtai gyvenantiems valstybėse, nenurodytose aukščiau pateiktame sąraše, ir kurios įtrauktos į Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo apribojimas nebūtinų kelionių į ES tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą, nebent sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) šiose valstybėse viršija 25 atvejus 100 tūkst. gyventojų ir šalis yra įtraukta į paveiktų šalių sąrašą;
 • asmenims, iš COVID-19 ligos nepaveiktos šalies tranzitu grįžtantiems per Lenkijos Respubliką;
 • ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 10 dienų;
 • tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems asmenims;
 • pareigūnams, vykdantiems ekstradicijos, asmenų perdavimo ar perėmimo užduotis.

Sveikatos apsaugos ministerija yra parengusi rekomendacijas asmenims, atvykusiems / grįžusiems iš užsienio valstybių.

Užsieniečiai ar Lietuvos piliečiai, grįžę iš paveiktomis laikomų šalių (šalių sąrašas) ir kuriems privaloma 14 dienų izoliacija, tačiau norintys išvykti iš Lietuvos anksčiau nei po 14 dienų, ne mažiau nei likus 24 valandoms iki išvykimo privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC) apie planuojamą išvykimo datą ir laiką.

 


 

Daugiau informacijos dėl COVID-19 ir rekomendacijų gyventojams galite rasti interneto svetainėje www.koronastop.lt, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Pasaulio sveikatos organizacijos interneto svetainėse.

„Karštoji linija“ nemokamas telefonas 1808 (teikiamos konsultacijos gyventojams 8:00 - 20:00 val. kiekvieną dieną; galima skambinti ir rašyti trumpąsias SMS žinutes; skambinant iš užsienio +370 (37) 367 963). 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai konsultuoja ne tik darbo dienomis, bet ir savaitgaliais bei švenčių dienomis. Konsultacijos  teikiamos bendruoju konsultacijų telefono numeriu +370 (5) 264 9676 kasdien (I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45; savaitgaliais – 8:00–17:00).

Taip pat dėl naujosios koronaviruso infekcijos galima kreiptis elektroninio pašto adresu [email protected], kuriuo į visuomenės užklausas dėl koronaviruso atsakinėja Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) specialistai.

Dažniausiai užduodami klausimai dėl valstybės sienos kirtimo karantino metu: http://pasienis.lt.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimti sprendimai dėl situacijos valdymo ir kita informacija apie padėtį šalyje yra pateikta čia.

Visi Operacijų vadovo sprendimai čia.

 


 

Paveiktos šalys