Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS

Užsienio reikalų ministerija kviečia asociacijas ir viešąsias įstaigas teikti paraiškas veiklos projektams, kuriuos įgyvendinant tikslinga dalyvauti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai

Sukurta 2020.02.06 / Atnaujinta 2020.02.06 14:41

Kvietimas teikti projektus skelbiamas vadovaujantis Asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos projektų, kuriuos įgyvendinant tikslinga dalyvauti Užsienio reikalų ministerijai, atrankos nuostatais (toliau – nuostatai), patvirtintais Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-91.

Asociacijos ir viešosios įstaigos kviečiamos teikti paraiškas pagal šias Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2020 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-40 patvirtintas prioritetines temas:

  1. Visuomenės kritinio mąstymo, atsparumo dezinformacijai, kovos su hibridinėmis grėsmėmis ir atsparumo joms ugdymas.
  2. Istorinės atminties puoselėjimas.
  3. Lietuvos tautinių mažumų  istorijos, kultūros, kalbų ir tradicijų pristatymas užsienyje.
  4. Lietuvos vizija Europos Sąjungos ateičiai – viešos diskusijos Lietuvos regionuose.
  5. Užsienio lietuvių pilietiškumo stiprinimas skatinant įsitraukimą į Lietuvos gyvenimą.

Projektų paraiškos priimamos iki 2020 m. kovo 6 d. (nurodyta pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų priėmimo diena).

Teikiant projektą reikia nurodyti prioritetinę temą, pagal kurią yra teikiamas projektas. Tais pačiais kalendoriniais metais tai pačiai organizacijai finansavimas gali būti skiriamas daugiau nei vienam projektui tik tuo atveju, jei projektai yra parengti pagal skirtingas prioritetines temas.

Projektus vertins Asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos projektų, kuriuos įgyvendinant tikslinga dalyvauti Užsienio reikalų ministerijai, atrankos komisija.

Atrankai turi būti pateikta nustatytos formos projekto paraiška. Vienas egzempliorius (word ir pdf) formatu turi būti pateiktas elektroniniu paštu [email protected] ir vienas paštu adresu: Užsienio reikalų ministerijos Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamentui, J. Tumo-Vaižganto 2, LT-01511, Vilnius.

Primename, kad prie užpildytos paraiškos pridedami šie dokumentai:

                 1. patvirtintos šių dokumentų kopijos:

                 1.1. organizacijos įstatų.

                 1.2. dokumento, įrodančio pareiškėjo teisę atstovauti organizacijai.

                  2. Apie organizaciją Valstybės įmonės Registrų centro išduotas Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas (gali būti pateikiamas  elektroninis sertifikuotas išrašas – prieigos raktas (kodas) ESI).

                 3. Pažyma iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais.

Kartu su paraiška gali būti pateikiamos juridinių ir fizinių asmenų rekomendacijos.

Ministerija gali finansuoti ne daugiau kaip 60% numatomų projekto įgyvendinimo išlaidų.

Užsienio reikalų ministerija pasilieka teisę keisti projektų paraiškų priėmimo terminus ir skelbti naujus konkursus. Kilus papildomų klausimų, prašome kreiptis tel. 87 065 2996 arba el. paštu [email protected]