Seminarai, renginiai

Sukurta 2014.01.30 / Atnaujinta 2015.05.26 16:54

Seminaras Šiaurės šalių lietuvių organizacijų bendruomeninių gebėjimų ugdymo srityje

Informuojame, kad XI lituanistinių mokyklų sąskrydžio „Draugystės tiltas 2015“, vyksiančio gegužės 29-31 d. Bergene (Norvegija), metu, atsižvelgdama į išreikštus bendruomenių interesus bei įvertinus esamas aktualijas, Užsienio reikalų ministerija kartu su Lietuvos Respublikos ambasada Norvegijos Karalystėje organizuoja seminarą Šiaurės šalių lietuvių organizacijų bendruomeninių gebėjimų ugdymo srityje. Seminaras numatomas gegužės 30 d., šeštadienį, nuo 9:45 iki 17:30 val. Renginio vieta bus patikslinta.

Seminaro dalyvius pasveikins Užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius ir Lietuvos ambasadorė Norvegijoje Izolda Bričkovskienė. Programoje: žurnalisto Rimvydo Valatkos, komunikacijos ir viešųjų ryšių eksperto Artūro Jonkaus, kitų komunikacijos srities profesionalų paskaitos, diskusijos. Preliminarią programą rasite šio laiško prisegtuke.

Jei Jus taip pat domintų „Draugystės tilto“ renginys, jo programą rasite čia.

Kviečiame Jūsų bendruomenės atstovus dalyvauti seminare ir pasisemti žinių lyderystės, bendravimo su žiniasklaida, kovos su dezinformacija srityse. Nuoširdžiai tikime, kad atvykstančių lektorių patirtis bus naudinga Jūsų veikloje, visiems kartu kuriant Globalią Lietuvą.

Kadangi seminaro dalyvių skaičius ribotas, labai prašome nedelsti ir dalyvių anketas siųsti el. p. adresu [email protected] iki gegužės 11 d.

Visais logistikos klausimais (atvykimas į Bergeną, nakvynė, kt.) Jums maloniai patars „Draugystės tilto 2015“ organizatoriai Bergeno lietuviai (el. p. [email protected]).

Pirmenybė bus teikiama Šiaurės šalių lietuvių bendruomenių atstovams, bet ir kitų šalių bendruomenininkai, norintys dalyvauti, gali teikti registracijos anketas. Bus priimami tik iš anksto užsiregistravę ir patvirtinti dalyviai.

Užsienio reikalų ministerijoje vyko seminaras užsienio lietuvių organizacijų žiniasklaidos atstovams

Užsienio reikalų ministerija, įgyvendindama tarpinstitucinę Globalios Lietuvos programą ir vykdydama Ryšių su užsienio lietuviais politikos formavimo ir įgyvendinimo programos priemones, 2014 m. spalio 15-17 d. Vilniuje surengė seminarą užsienio lietuvių organizacijų žiniasklaidos atstovams.

Seminaro tikslas – užsienio lietuvių organizacijų žiniasklaidos atstovų kvalifikacijos tobulinimas: renginių organizavimo, viešinimo ir lėšų telkimo mokymai, susitikimai su Lietuvos žiniasklaidos profesionalais, diskusijos, pranešimų spaudai rengimo praktiniai užsiėmimai.

Seminaro tema pasitrinkta atsižvelgiant į užsienio lietuvių organizacijų poreikius ir pageidavimus. Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento siekis – kad užsienio lietuvių organizacijos buvimo šalyse per žiniasklaidos priemones ir šaltinius kurtų teigiamą Lietuvos ir lietuvių įvaizdį, reikštų Lietuvos poziciją, atstovautų ir gintų jos interesus, o taip pat naudodamiesi Lietuvos žiniasklaidos priemonėmis stiprintų užsienio lietuvių ryšius su Lietuva. Buvo aptarta šiuo metu ypač aktuali tema – informacinis karas, kova su propaganda.

38 seminaro dalyviai iš 30 pasaulio šalių – kraštų bendruomenių deleguoti atstovai, organizacijose atsakingi už informacijos apie jų veiklą ir renginius sklaidą. Renginyje dalyvavę užsienio lietuvių organizacijų atstovai - kompetentingi ir aktyvūs - įgytas žinias perteikė savo kraštų regionų renginių organizatoriams.

Nuotraukų autorius - R. Dačkus

 

Su seminaru susijusi informacija:

Užsienio reikalų ministerijoje vyko užsienio lietuvių kultūros centrų vadovų ir darbuotojų seminaras

34 užsienio lietuvių kultūros darbuotojai iš 28 valstybių (Argentinos, Islandijos, JAV, Kanados, Rusijos, Portugalijos, Rumunijos, Urugvajaus, Venesuelos, Airijos, Estijos, Jungtinės Karalystės, Olandijos, Švedijos, Ukrainos, Vokietijos, Suomijos, Kazachstano, Vengrijos, Latvijos, Italijos, Baltarusijos, Norvegijos, Lenkijos, Danijos, Bulgarijos, Austrijos, Čekijos) spalio 2–4 dienomis dalyvavo Užsienio reikalų ministerijos surengtame seminare.

Renginio metu diskutuota apie viešosios erdvės sąsajas su kultūra, užsienio lietuvių kultūrinės veiklos kryptis ir iššūkius, etninės kultūros grynumo išsaugojimo svarbą.

Su seminaro dalyviais susitikusi Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pažymėjo, kad tradicijos, gimtasis žodis ir daina jungia viso pasaulio lietuvius. „Svarbu, kad kiekvienam lietuviui brangūs dalykai būtų perduodami jaunajai kartai. Sutelkdami svetur gyvenančius tautiečius ir skatindami mūsų kultūros sklaidą, kuriame gyvą tarpusavio ryšį ir stipriname lietuviškąją tapatybę“, – teigė Prezidentė.

Seminaro dalyviams buvo įteikta URM parengta renginių organizavimo atmintinė, vyko mokymai apie istorines ir kultūrines tradicijas bei papročius. Dalyviai buvo supažindinti su 2014 m. dainų šventės „Čia – mano namai“ pasirengimo darbais ir paraginti dalintis sumanymais bei patirtimi socialiniame tinkle „Globalus tinklas Lietuvai – Global Lithuania Network“.

Seminaro uždaryme Lietuvos užsienio reikalų viceministras Neris Germanas lietuvybės puoselėtojams įteikė dalyvavimo pažymėjimus ir atminimo dovanas.

Lenkijos lietuvių bendruomenės deleguota atstovė J. Vektorienė, apibendrindama seminarą, sakė: „noriu nuoširdžiai padėkoti už tikrai puikiai surengtą seminarą – žinių ir patirčių lobyną. Tikiuosi, kad tokio pobūdžio susitikimai bus rengiami ir toliau, nes jų tikslas ir rezultatai neįkainojami dirbantiems puoselėjant lietuvių kultūrą kituose kraštuose.(...) Kas žino, gal seminaro metu užsimezgusios pa˛intys ir iškelta bendradarbiavimo tarpusavyje idėja bus įgyvendinta per muzikinius ar kitus kultūrinius projektus“.

Su seminaru susijusi informacija:

Informacija spaudoje: